email

Palliatieve zorg thuis

Kwaliteitszorg, het comfort van uw eigen huis.

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg, ook wel continue zorg genoemd, richt zich op de verzorging van patiënten in een gevorderd of terminaal stadium van een ongeneeslijke en progressieve ziekte. Naast zorgverlening is palliatieve zorg een multidisciplinaire benadering die zich richt op het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten en hun families door middel van begeleiding, preventie en verlichting van fysieke, psychologische, sociale en spirituele lijden.

Omringd door hun familie en vrienden, en met kwalitatieve zorg, kan de patiënt een waardig levenseinde overwegen in hun eigen huis. Palliatieve zorg vindt plaats in een serene sfeer, met een toegewijd medisch en paramedisch team. Een ervaren tweedelijnszorgteam werkt samen.

De palliatieve benadering stelt de patiënt centraal en luistert naar hun behoeften. Het doel is om dagen aan het leven toe te voegen in plaats van het leven te verlengen.

Banner palliative NL

Dit omvat:

 • Hygiënische zorg (zoals hulp bij baden, persoonlijke verzorging, mondhygiëne...)
 • Continentiezorg (blaaskatheter, verschonen van hygiënische bescherming, stoma, katheter...)
 • Medicijnhulp (hulp bij pijnbestrijding en behandeling van symptomen van de ziekte)
 • Mobilisatie (zorg om stijfheid van gewrichten te verminderen, decubitus te voorkomen, beweging binnen het huis...)
 • Begeleiding (ondersteuning bij het naderen van het levenseinde, angst- en stressbeheer, depressie...)
 • Comfortabel leven (parameters meten, zuurstoftherapie beheren, hydratatie beheren...)

Hulp en vergoedingen:

De term "palliatieve status" verwijst naar een verzekeringsstatus. Het geeft recht op verschillende kwalitatieve en financiële ondersteuningsmaatregelen voor patiënten en hun naasten.

 • Palliatief forfait: een vast bedrag van € 755,52 (2023, jaarlijks geïndexeerd), éénmaal vernieuwbaar na één maand, onder dezelfde procedure, om een deel van de kosten als gevolg van de ziekte te dekken (medisch materiaal, medicijnen...).
 • Bezoeken van de huisarts: vrijstelling van het eigen risico voor bezoeken en gerelateerde supplementen.
 • Verpleegkundige zorg: vrijstelling van het eigen risico voor verpleegkundige zorg aan huis. De verpleegkundige bevestigt palliatieve zorg thuis op basis van de score van de patiënt op de Katz-schaal, via honoraria of "per handeling" (honoraria voor elke verleende zorgdienst aan huis).
 • Kinesitherapie: vrijstelling van het eigen risico voor palliatieve patiënten. Er is geen maximumaantal sessies vastgesteld.
 • Zuurstoftherapie: de patiënt kan volledige vergoeding krijgen zonder voorafgaand verzoek aan de medisch adviseur (kortdurende zuurstoftherapie).

Om de status en ondersteuning te verkrijgen, vult de huisarts het formulier "Medisch advies voor financiële tussenkomst voor een patiënt die thuis palliatieve zorg ontvangt" in. → Klik hier om het formulier te downloaden voor Brussel en Wallonië.

En wat betreft de mantelzorgers ?

In België hebben werknemers in de particuliere sector het recht op verlof om hun arbeidsovereenkomst op te schorten of hun arbeidsuren te verminderen om palliatieve zorg te verlenen aan een persoon in de terminale fase van een ongeneeslijke ziekte. Deze persoon hoeft niet noodzakelijk een familielid te zijn. Tijdens dit verlof kunt u een onderbrekingsuitkering ontvangen die wordt betaald door de RVA. Er bestaan vergelijkbare rechten in de publieke sector.

Voor meer informatie over palliatief verlof kunt u terecht op de website van de federale dienst.

Thuiszorg


Ons team

Onze mobiele teams van Les P'tites Fées Bleues - Thuiszorg bestaan uit ongeveer vijftien verpleegkundigen. Onze palliatieve wachtdienst is 24/7 beschikbaar.

We werken actief samen met de behandelende artsen, ziekenhuisdiensten en gespecialiseerde palliatieve zorgteams om de patiënt zo goed mogelijk te begeleiden, niet alleen door effectieve en persoonlijke zorg te bieden (pijnbestrijding, hygiëne, luisteren, enz.), maar ook door ondersteuning te bieden aan zijn naasten, vooral in tijden van rouw.

Onze zorg is gebaseerd op respect voor het leven en het beschouwen van de dood als een natuurlijke stap.

Gedekte regio's

Ons team van thuisverpleegkundigen is actief in het zuiden van Brussel en Waals-Brabant. Als u buiten deze gebieden zorg nodig heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Voor dringende situaties is onze wachtdienst 24/7 beschikbaar.

Map Thuiszorg